صفحه اصلی سبک مجله ۳۱۳۹۶-۹-۳۰ ۱۹:۴۵:۳۳ +۰۰:۰۰

  ناداستان خلاق چیست؟

  مدتها بود که واژه ای فکر مرا به خود مشغول کرده بود و در حالی که هیچ چیزی از آن نمی دانستم همواره دوست داشتم همه چیز را راجع به آن بدانم. نمیفهمم که چرا هیچ وقت برای آن وقتی پیدا نمی شد و اگر هم پیدا می شد من آن واژه را فراموش کرده بودم. 《ناداستان خلاق》همان کلمه و [...]

  خبر های وردپرس

  اخبار عکاسی

  ۱۸۰۱, ۱۴۰۰

  ناداستان خلاق چیست؟

  مدتها بود که واژه ای فکر مرا به خود مشغول کرده بود و در حالی که هیچ چیزی از آن نمی دانستم همواره دوست داشتم همه [...]

  ۱۵۰۱, ۱۴۰۰

  شروع یک چالش

  نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که با یک دنیا اضطراب و نگرانی همراه است. که [...]

  اخبار خلاق

  ۱۸۰۱, ۱۴۰۰

  ناداستان خلاق چیست؟

  مدتها بود که واژه ای فکر مرا به خود مشغول کرده بود و در حالی که هیچ چیزی از آن نمی دانستم همواره دوست داشتم همه [...]

  ۱۵۰۱, ۱۴۰۰

  شروع یک چالش

  نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که با یک دنیا اضطراب و نگرانی همراه است. که [...]

  خبر های رسانه ای

  شروع یک چالش

  نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که [...]

  اخبار فعال

  شروع یک چالش

  نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که [...]