صفحه اصلی سبک مجله ۲۱۳۹۶-۹-۳۰ ۱۹:۴۲:۳۲ +۰۰:۰۰

   ناداستان خلاق چیست؟

   توسط |۱۸ام فروردین, ۱۴۰۰|دسته بندی ها: دسته‌بندی نشده|

   مدتها بود که واژه ای فکر مرا به خود مشغول کرده بود و در حالی که هیچ چیزی از آن نمی دانستم همواره دوست داشتم همه چیز را راجع به آن بدانم. نمیفهمم که چرا [...]

   شروع یک چالش

   توسط |۱۵ام فروردین, ۱۴۰۰|دسته بندی ها: دسته‌بندی نشده|

   نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که با یک دنیا اضطراب و نگرانی همراه است. که در حال خوردن ماست و اگر نوشتن همین چند [...]

   چگونه در کارها مداومت داشته باشیم؟

   توسط |۴ام فروردین, ۱۴۰۰|دسته بندی ها: دسته‌بندی نشده|

   این اولین نوشته من در سال جدید البته در سایت است. دوست داشتم زودتر چیزی بنویسیم اما امکانپذیر نشد. روزهای آخر سال گذشته مدام راجع به 《کلمه سال》برای خودم فکر می کردم . دوستان هر [...]

   اخبار خلاق

     اخبار وردپرس

     ناداستان خلاق چیست؟

     مدتها بود که واژه ای فکر مرا به خود مشغول کرده بود و در حالی که هیچ چیزی از آن نمی دانستم همواره دوست داشتم همه چیز را راجع به آن بدانم. نمیفهمم که چرا هیچ وقت برای آن وقتی پیدا نمی شد و اگر هم پیدا می شد من آن واژه را فراموش کرده بودم. 《ناداستان خلاق》همان کلمه و [...]

     چگونه در کارها مداومت داشته باشیم؟

     این اولین نوشته من در سال جدید البته در سایت است. دوست داشتم زودتر چیزی بنویسیم اما امکانپذیر نشد. روزهای آخر سال گذشته مدام راجع به 《کلمه سال》برای خودم فکر می کردم . دوستان هر کدام کلمه ای را برای امسال خودشان انتخاب کرده بودند. من اما کلمه ها و در کل چیزهای زیادی را نیاز داشتم که به عنوان [...]

     ۱۸۰۱, ۱۴۰۰

     ناداستان خلاق چیست؟

     ۱۸ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

     مدتها بود که واژه ای فکر مرا به خود مشغول کرده بود و در حالی که هیچ چیزی از آن نمی دانستم همواره دوست داشتم همه چیز را راجع به آن بدانم. [...]

     ۱۵۰۱, ۱۴۰۰

     شروع یک چالش

     ۱۵ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

     نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که با یک دنیا اضطراب و نگرانی همراه است. که در حال خوردن ماست و اگر [...]

     ۱۸۰۱, ۱۴۰۰

     ناداستان خلاق چیست؟

     ۱۸ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

     مدتها بود که واژه ای فکر مرا به خود مشغول کرده بود و در حالی که هیچ چیزی از آن نمی دانستم همواره دوست داشتم همه چیز را راجع به آن بدانم. [...]

     ۱۵۰۱, ۱۴۰۰

     شروع یک چالش

     ۱۵ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

     نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که با یک دنیا اضطراب و نگرانی همراه است. که در حال خوردن ماست و اگر [...]

     اخبار عکاسی

     ناداستان خلاق چیست؟

     ۱۸ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

     مدتها بود که واژه ای فکر مرا به خود مشغول کرده بود و در حالی که هیچ چیزی از آن نمی دانستم همواره دوست داشتم همه چیز را راجع به آن بدانم. نمیفهمم که چرا [...]

     شروع یک چالش

     ۱۵ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

     نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که با یک دنیا اضطراب و نگرانی همراه است. که در حال خوردن ماست و اگر نوشتن همین چند [...]

     چگونه در کارها مداومت داشته باشیم؟

     ۴ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

     این اولین نوشته من در سال جدید البته در سایت است. دوست داشتم زودتر چیزی بنویسیم اما امکانپذیر نشد. روزهای آخر سال گذشته مدام راجع به 《کلمه سال》برای خودم فکر می کردم . دوستان هر [...]

     چگونه بنویسم؟

     ۲۲ام اسفند, ۱۳۹۹|بدون دیگاه

     زمانهایی دور فکر میکردم باید  حتما چیزی توی ذهنم داشته باشم و برنامه خاصی تا چیزی بنویسم. بعد از چند دوره کوتاه نوشتن فهمیدم که نیاز به چنین برنامه ای نیست و می توان از [...]