پست های ویژه ماه

   ناداستان خلاق چیست؟

   ۱۸ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

   مدتها بود که واژه ای فکر مرا به خود مشغول کرده بود و در حالی که هیچ چیزی از آن نمی دانستم همواره دوست داشتم همه چیز را راجع به آن بدانم. نمیفهمم که چرا [...]

   شروع یک چالش

   ۱۵ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

   نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که با یک دنیا اضطراب و نگرانی همراه است. که در حال خوردن ماست و اگر نوشتن همین چند [...]

   چگونه در کارها مداومت داشته باشیم؟

   ۴ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

   این اولین نوشته من در سال جدید البته در سایت است. دوست داشتم زودتر چیزی بنویسیم اما امکانپذیر نشد. روزهای آخر سال گذشته مدام راجع به 《کلمه سال》برای خودم فکر می کردم . دوستان هر [...]

   اخبار خلاق

   شروع یک چالش

   ۱۵ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

   نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که با یک دنیا اضطراب و نگرانی همراه است. که [...]

   اخبار عکاسی

    اخبار ویدئویی

    ناداستان خلاق چیست؟

    ۱۸ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

    مدتها بود که واژه ای فکر مرا به خود مشغول کرده بود و در حالی که هیچ چیزی از آن نمی دانستم همواره دوست داشتم همه چیز را راجع به آن بدانم. نمیفهمم که چرا [...]

    اخبار جهان

    ۱۸۰۱, ۱۴۰۰

    ناداستان خلاق چیست؟

    ۱۸ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

    مدتها بود که واژه ای فکر مرا به خود مشغول کرده بود و در حالی که هیچ چیزی از آن نمی دانستم همواره دوست داشتم همه چیز را راجع به [...]

    ۱۵۰۱, ۱۴۰۰

    شروع یک چالش

    ۱۵ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

    نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که با یک دنیا اضطراب و نگرانی همراه است. که در حال خوردن ماست [...]

    ۴۰۱, ۱۴۰۰

    چگونه در کارها مداومت داشته باشیم؟

    ۴ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

    این اولین نوشته من در سال جدید البته در سایت است. دوست داشتم زودتر چیزی بنویسیم اما امکانپذیر نشد. روزهای آخر سال گذشته مدام راجع به 《کلمه سال》برای خودم فکر [...]

    جدیدترین نوشته‌ها

    شروع یک چالش

    ۱۵ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

    نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که با یک دنیا اضطراب و نگرانی همراه است. که در حال خوردن ماست [...]

    چگونه در کارها مداومت داشته باشیم؟

    ۴ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

    این اولین نوشته من در سال جدید البته در سایت است. دوست داشتم زودتر چیزی بنویسیم اما امکانپذیر نشد. روزهای آخر سال گذشته مدام راجع به 《کلمه سال》برای خودم فکر [...]

    چگونه بنویسم؟

    ۲۲ام اسفند, ۱۳۹۹|بدون دیگاه

    زمانهایی دور فکر میکردم باید  حتما چیزی توی ذهنم داشته باشم و برنامه خاصی تا چیزی بنویسم. بعد از چند دوره کوتاه نوشتن فهمیدم که نیاز به چنین برنامه ای [...]