آرشیو ماهانه: فروردین ۱۴۰۰

ناداستان خلاق چیست؟

توسط |۱۴۰۰-۱-۱۸ ۲۲:۰۲:۱۱ +۰۰:۰۰۱۸ام فروردین, ۱۴۰۰|دسته‌بندی نشده دسته بندی ها|

مدتها بود که واژه ای فکر مرا به خود مشغول کرده بود و در حالی که هیچ چیزی از آن نمی دانستم همواره دوست داشتم همه چیز را راجع به آن بدانم. نمیفهمم که چرا هیچ وقت برای آن وقتی پیدا نمی شد و اگر هم پیدا می شد من آن واژه را فراموش کرده بودم. [...]

شروع یک چالش

توسط |۱۴۰۰-۱-۱۵ ۲۱:۱۰:۳۴ +۰۰:۰۰۱۵ام فروردین, ۱۴۰۰|دسته‌بندی نشده دسته بندی ها|

نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که با یک دنیا اضطراب و نگرانی همراه است. که در حال خوردن ماست و اگر نوشتن همین چند خط و خواندن کتابهایی که دوست دارم نبود بدون شک دچار افسردگی حاد می شدم. قرار بر این است که دوباره [...]