آرشیو ماهانه: فروردین ۱۴۰۰

چگونه در کارها مداومت داشته باشیم؟

توسط |۱۴۰۰-۱-۴ ۲۰:۴۲:۲۱ +۰۰:۰۰۴ام فروردین, ۱۴۰۰|دسته‌بندی نشده دسته بندی ها|

این اولین نوشته من در سال جدید البته در سایت است. دوست داشتم زودتر چیزی بنویسیم اما امکانپذیر نشد. روزهای آخر سال گذشته مدام راجع به 《کلمه سال》برای خودم فکر می کردم . دوستان هر کدام کلمه ای را برای امسال خودشان انتخاب کرده بودند. من اما کلمه ها و در کل چیزهای زیادی را نیاز [...]

چگونه بنویسم؟

توسط |۱۳۹۹-۱۲-۲۲ ۲۳:۰۴:۵۳ +۰۰:۰۰۲۲ام اسفند, ۱۳۹۹|دسته‌بندی نشده دسته بندی ها|

زمانهایی دور فکر میکردم باید  حتما چیزی توی ذهنم داشته باشم و برنامه خاصی تا چیزی بنویسم. بعد از چند دوره کوتاه نوشتن فهمیدم که نیاز به چنین برنامه ای نیست و می توان از راه ها و به شیوه های دیگر هم نوشت که خیلی راحت تر و لذت بخش تر از این است. یکی از [...]