آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۹

امید و خلق کردن

توسط |۱۳۹۹-۱۲-۸ ۲۱:۳۹:۲۵ +۰۰:۰۰۸ام اسفند, ۱۳۹۹|دسته‌بندی نشده دسته بندی ها|

روزهایی هست که نمی دانم چرا همه چیز یک جور دیگر می شود. روزهایی ‌که کلافه می شوم . حس فوق العاده نوشتن از من دور می شود. مثل این روزهای کلافگی، که نمی دانم از پس کدام کوه ناگهان سر رسیدند. گرفتار شدن به دردی عجیب. دردی فجیع. چنانکه وقتی در گو گل سرچ کنیم [...]

عمل گرا یا نتیجه گرا؟

توسط |۱۳۹۹-۱۱-۲۷ ۲۳:۰۸:۳۶ +۰۰:۰۰۲۷ام بهمن, ۱۳۹۹|دسته‌بندی نشده دسته بندی ها|

گاهی این قدر از همه چیز خسته می شوم که ... گاهی از دست خودم این قدر عصبانی میشوم که... هیچ کس کار نوشتن مرا جدی نمی گیرد شاید هم تقصیری نداشته باشند. آنها خروجی از کار من هنوز ندیده اند. قطعا منتظرند ببینند نتیجه این نوشتن ها چه خواهد شد؟ اما این کار عشق من [...]

چرا ماه بهمن را دوست دارم؟

توسط |۱۳۹۹-۱۱-۲۲ ۲۲:۳۰:۵۲ +۰۰:۰۰۲۲ام بهمن, ۱۳۹۹|دسته‌بندی نشده دسته بندی ها|

من فقط الان و در این لحظا ت که ساعت نزدیک  دو نیمه شب است می توانم برای خودم وقت پیدا کنم ‌و بنویسم. با این که امروز تعطیل رسمی بود و 《پارسا》کلاس آنلاین نداشت ولی باز هم کارهایم زیاد بود. صبح کمی دیرتر،، البته کمی که نه خیلی دیرتر از همیشه از خواب بیدار شدم. [...]

آدم بودن در این دیار

توسط |۱۳۹۹-۱۱-۱۸ ۲۱:۱۳:۳۷ +۰۰:۰۰۱۷ام بهمن, ۱۳۹۹|دسته‌بندی نشده دسته بندی ها|

کاش می توانستیم مثل بچه ها باشیم. مثل آنها فکر کنیم و حرف بزنیم . بچه ها در لحظه زندگی می کنند. نه مثل بزرگترها می دانند، که غصه بخورند و به گذشته و آینده فکر کنند و نه دغدغه چندان مهمی درگیرشان می کند. چه باید کرد و چه باید گفت. به دنیایی آمده ایم [...]