امشب جمله ای مرا به فکر فرو برد.

انسان بر خلاف حیوانات هرگز یاد

نگرفته است که تنها هدف زندگی لذت

بردن از آن است . 《ساموئل باتلر》

 

چه قدر عجیب. آقای باتلر باور کنید

نمی دانستم. یعنی یادمان نداده اند.

شادی و لذت بردن از زندگی را و آن هم

اینکه تنها هدف زندگی همین است.در

عوض ما آموخته ایم که در زندگی فقط

به دنبال لذت نباشیم. زندگی همراه با درد

و رنج است .

آخر همین طور هم هست. چیزی که من

میبینم این است که درد و غم و آوارگی و

هزار و یک چیز دیگر در زندگی مردم دنیا

وجود دارد. هر چند گاهی به نظر می

رسد برای مردم جهان سوم چنین

مصائبی هست. و گرنه مردم سرزمین

های شما و اطراف آن زندگی شادتر و

لذت بخش تری دارند.

اما حقیقتاً خود من هیچ وقت از چیزی

لذت بی نهایت نمیبرم و یا در شادترین

لحظات زندگی ام باز هم گوشه ذهنم

اندوهی جای دارد. گاهی به خودم می

گویم از فردا عوض شوم و فقط شاد

باشم اما فردا و فرداهای دیگر که می آید

میبینم نه، من آدمش نیستم. آدم شادی ،

آدم لذت از زندگی بردن. می دانم که عده

زیادی از مردم سرزمینم هم همین روحیه

را دارند. هر چند سعی می کنم که لذت

ببرم و شاد باشم اما آقای باتلر متاسفم

حقیقت این است که نمی دانستم

حیوانات بهتر از ما زندگی می کنند. لذت

میبرند. آنها بر حسب غریزه زندگی می

کنند. پس یعنی حرف شما درست است

حقیقت و اصل زندگی بر لذت بردن از آن

است اما دریغا که یاد نگرفتیم.