روزهاست که متاسفانه ننوشته ام.

و امشب دست به خود افشایی زدم. روزهاست که نمی دانم چرا ولی انگیزه ام را از دست داده ام.

گاهی فکر می کنم این فقط برای من پیش می آید.

هر چه قدر درباره علت این بی انگیزگی جستجو می کنم به چیزی غیر از معضل این روزهایم یعنی درس خواندن بچه کلاس اولی در منزل نمی رسم.

معضلی که روزها و شبهایم را در هم پیچیده است. انگار مغزم هنگ کرده و هیچ چیزی به آن خطور نمی کند برای نوشتن .

هیچ ایده ای به جز همان.

آدم های پر تلاش و با انگیزه را میبینم و به آنها غبطه میخورم.

وقت، وقت غر زدن نیست.

در تلاشم با این وضعیت مقابله کنم و از هر راهی شده انگیزه خونم را بالا ببرم.

خدایا کمک کن بتوانم.